Visie, missie en strategie

Visie (fundament/toekomstdroom van ENL)

Wij willen getuigen zijn van God door onderlinge liefde.
Wij willen samen groeien in dienst van, en geleid door God.
Wij willen samen zoeken naar Gods leiding / Gods stem leren verstaan.
Wij willen samen groeien naar het beeld van God.
Wij willen een gemeente zijn die God’s zegen uitdeelt en waar jongeren / mensen worden bemoedigd en ondersteund in het uitstappen in geloof.

Missie (hoe wij de visie handen en voeten geven)

Fellowship tijdens samenkomsten door:
– tijd investeren en delen.
– worship & prayer.
– 1x per maand maaltijd (brunch) tijdens de dienst; actief (biddend) anderen uitnodigen.

Samen groeien (bemoediging):
– Muziek, als hart voor aanbidding.
– Bijbelstudie samen als huisgezin tijdens de dienst.
– Bijbelstudie met gastsprekers (standaard 1e zondag van maand, mogelijk vaker).
– Delen van getuigenissen & indrukken.
– Betrokkenheid (ook op afstand) door onze WhatsApp groep ‘ENL samen’ voor bemoediging en gebed.
– Toekomst: ‘Pitstop’ door de week – bijeenkomst met gebed, aanbidding en een maaltijd.

Uitstappen / Outreach:
– Vanuit contacten mensen uitnodigen om uit te stappen en ondersteuning en bemoediging bieden.

Strategie (concrete doelstellingen)

Samen groeien in dienst van God.
Samen groeien naar het beeld van God.
Delen met elkaar en uitdelen aan anderen.
(Ondersteunend zijn in) outreach / uitstappen.
Gastvrijheid door maandelijkse structuur types dienst.