Samenkomsten

Zondagmorgen

Als gemeente komen we elke zondagochtend samen om 10:30 uur in Cultureel Centrum de Camp te Woudenberg. Voor elke dienst geldt: heeft u behoefte aan gebed, spreek dan gerust iemand aan of blijf aan het einde van de samenkomst gewoon even zitten. Er zal dan iemand  naar u toekomen om met u te bidden.

Er is geen aparte kinderdienst maar er wordt in de grote zaal apart ruimte gemaakt waar kinderen kunnen kleuren, puzzelen en spelen. Voel u vrij uw kind aan te moedigen daaraan mee te doen. Kinderen hebben op deze manier hun eigen plek, ook in de grote dienst. Als er af en toe wat geluid vandaan komt, hoort dat er gewoon bij. 

Koffie na de samenkomst

We vinden het belangrijk om ieder de gelegenheid te geven kennis te maken met anderen of na te praten over de samenkomst. Wij doen dit onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij nodigen u van harte uit een bakje mee te drinken!

Giften

Wij houden geen wekelijkse collecte. Giften zijn welkom op rekeningnummer: NL32RABO0372491022 t.n.v. Evangeliegemeente Nieuw Leven te Woudenberg. Als gemeente hebben we een ANBI-status.