Wat geloven wij?

Als gemeente willen wij volgers zijn van Jezus Christus.

Wij geloven dat Hij is mens is geworden door Zijn geboorte uit de maagd Maria. Wij geloven en erkennen Zijn bediening door wonderen en tekenen hier op aarde. Wij geloven dat Hij is gestorven aan het kruis van Golgotha en weer is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat Hij hierdoor de dood en zonde heeft overwonnen en dat Hem alle macht is gegeven in hemel en op aarde.

Daarnaast geldt voor het hier en nu:

 • God is groter, beter en dichterbij dan wij ons kunnen voorstellen.
 • Ieder mens is geliefd door God de Vader.
 • Door Jezus heeft God zichzelf aan ons laten zien.
 • God leeft en werkt in ons door de Heilige Geest.
 • De Bijbel is Gods volmaakte boek en gids voor ons leven.
 • Jezus maakt vrij van verslavingen, zonde en schuld.
 • Alleen door genade kunnen wij een relatie hebben met God.
 • De kerk is er om mensen te dienen zoals Jezus dat deed.
 • God doet wonderen van genezing en herstel in deze tijd.
 • Geloof is een zaak van het hart, van nuchter verstand en van daden.
 • Jezus komt terug om het kwaad op aarde definitief te beëindigen