MISSIE

Evangeliegemeente “Nieuw Leven” is een charismatische gemeente, die viert dat Jezus Christus Koning is.

Verbonden met de wereldwijde kerk van Jezus Christus en gedreven door de liefde en aanwezigheid van God, de Vader, strekken we ons er naar uit om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken.

In verbondenheid met Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest, delen we Zijn leven en de liefde van God de Vader, met andere mensen.

VISIE

We richten ons op de mensen in onze maatschappij voor wie Jezus Christus is gekomen opdat zij hun identiteit en levensvervulling in Hem kunnen vinden.

De liefde van Jezus Christus voor ons en voor alle mensen is onze drijfveer in het leven en door de onderlinge liefde onder Zijn kinderen te versterken, dragen wij deze liefde uit in de wereld en met name in Woudenberg

We bouwen het Koninkrijk van God uit door de kracht van de Heilige Geest en rusten mensen toe om nieuwe volgelingen van Jezus Christus te maken.

We groeien als gemeente in aanbidding, onderlinge gemeenschap en discipelschap.

Strategie

We zijn zichtbaar in Woudenberg en wij strekken ons uit naar een verbindende rol tussen christelijke gemeenten. Wij vervullen de rol van “aanjager” bij (inter-) kerkelijke activiteiten waarbij de aanbidding van God centraal staat.

Wij bidden voor het herstel van relaties tussen God en mensen enerzijds en mensen onderling anderzijds. Wij stimuleren elkaar in het uitreiken naar mensen en ondersteunen hen met praktische hulp.

Wij zetten ons in om mensen tot hun recht te laten komen en hen te bevestigen op de plaats die ze in Woudenberg en/of de gemeente innemen.

Wij richten onze focus op aanbidding en ondersteunen dit door het (laten) geven van onderwijs. Wij zetten onze deuren open voor vluchtelingen, eenzamen, weduwen en wezen. O.a. tijdens christelijke feestdagen nodigen wij hen uit voor onze samenkomsten en verkondigen hen het evangelie.

 

Wij geven praktijkgericht bijbels onderwijs over relevante maatschappelijke onderwerpen.