Giften, ANBI en Info

Giftenaftrek voor ENL:

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een z.g. ANBI-beschikking van de belastingdienst heeft ontvangen.

ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. 

Als zelfstandige gemeente, aangesloten bij Rafaël Nederland heeft ook Evangeliegemeente Nieuw Leven (ENL) een eigen ANBI-status. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) is: 812176315.

De beschikking voor ENL is te vinden in het ANBI-zoekregister op de site van de belastingdienst (belastingdienst : rekenhulp ANBI zoeken. Vul in het veld "Instelling" de naam van de gemeente in: "Evangeliegemeente Nieuw Leven" en bij "Vestigingsplaats" vult u "Woudenberg" in en klik vervolgens op 'zoek').

Giften aan ENL kunnen worden overgemaakt op rekening: NL32RABO0372491022 t.n.v. Evangeliegemeente Nieuw Leven te Woudenberg

 

Algemene gegevens:

Evangeliegemeente Nieuw Leven

Woudenberg

033-2862804
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekkadres: Bosrand 15 te Woudenberg

Postadres: Van Galenlaan 1, 3931 AL te Woudenberg

 

Doelstelling:

ENL wil een laagdrempelige gemeente zijn waar mensen zich thuis voelen. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om een open Godshuis te zijn waar iedereen welkom is en waar Zijn liefde merkbaar is. We getuigen, vanuit Gods Woord, dat Jezus Christus Heer en Overwinnaar is en ons tot volkomen verzoening geworden is.

 

Samenstelling bestuur:

Het dagelijks bestuur bestaat uit twee oudsten die de functie van voorzitter en secretaris in het bestuur vervullen, de functie van penningmeester is vacant.


Adviserende bestuursleden:
Er is vanuit Rafael Nederland een adviserend bestuurslid toegevoegd aan het dagelijks bestuur. Het adviserend bestuurslid is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en de gemeenteavonden.

 

Beloningsbeleid:

De oudsten en adviserende bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden voor de gemeente (ENL).

 

Documenten:

Jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2018

Begroting 2019

Beleidsdocument 2019