ANBI

Algemene informatie over ANBI

Vanaf begin 2008 zijn giften alleen aftrekbaar voor de belasting als de gift wordt gedaan aan een instelling die een z.g. ANBI-beschikking van de belastingdienst heeft ontvangen. ANBI staat hier voor Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Evangeliegemeente Nieuw Leven (ENL) heeft als Pioniersgemeente, aangesloten bij Rafaël Nederland, ook een ANBI-status. Dit betekent dat eventuele giften aan ENL (NL32RABO0372491022 t.n.v. Evangeliegemeente Nieuw Leven te Woudenberg) ook belastingaftrekbaar zijn.
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) is: 812176315. Door het RSIN in te vullen op de site van de belastingsdienst kunt u de ANBI-status nagaan.

Algemene gegevens

Evangeliegemeente “Nieuw Leven” (ENL) te Woudenberg
Mail: info@nieuwleven.net
Bezoekkadres: Bosrand 15 te Woudenberg
Postadres: Van Galenlaan 1, 3931 AL te Woudenberg
RSIN: 812176315

Doelstelling

ENL wil een laagdrempelige familiegemeente zijn, waar mensen zich thuis voelen. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om een open Godshuis te zijn waar iedereen welkom is en waar Zijn liefde merkbaar is. We getuigen, vanuit Gods Woord, dat Jezus Christus Heer en Overwinnaar is en ons tot volkomen verzoening geworden is.

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris / externe adviserend bestuurlid en een penningmeester. We komen periodiek samen met dit bestuur en houden een jaarlijkse gemeentevergadering waarbij alle leden van de gemeente uitgenodigd zijn.

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid houdt in dat de bestuursleden en anderen die een functie binnen ENL vervullen geen vergoedingen ontvangen voor de verrichte werkzaamheden voor de gemeente.

Relevante documenten

2024:

Jaarverslag 2023
Beleidsplan 2024
Eindbalans 2023
Begroting 2024